dvoulůžkové pokoje

cena za osobu a noc

1 noc


382,5 Kč

7 noci


297,5

8 a více nocí


173 Kč

třílůžkové pokoje

cena za osobu a noc

1 noc


382,5 Kč

7 noci


297,5 Kč

8 a více nocí


150 Kč

POBYTOVÝ POPLATEK


Město Cheb od 01. 01. 2020 zavádí místní poplatek z pobytu.

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích

kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená (ubytovaná osoba).

Poplatek je 10 KČ za den a u pobytů do 60 dnů, bude připočten k ceně za ubytování.


ceny jsou uvedeny bez DPH

Pro větší skupiny jsou připraveny slevy

Dle počtu ubytovaných a délky pobytu, je možné dohodnout individuální cenovou nabídku.